Die Gasheer melk die koeie sonder om hulle te koop!

 

Die Holsteinkudde bestaan uit sowat 2 000 melkkoeie droog en dragtig. Daar is nog sowat 2 000 verse en jong beeste = 4 000 diere in totaal. Dr. Thys Potgieter (Sel nommer 082 789 7086) van Alexandria is die kudde veearts. Hy besoek die kudde elke maand waartydens hy dragtigheidsondersoeke doen en ook die nie-dragtige koeie behandel.

Die Mooiwei Holsteinkudde het ontstaan uit die Mooivlei Frieskudde wat reeds in 1936 op die plaas Mooivlei in die Queenstown distrik geteel is. Dit beteken dat die huidige kudde reeds meer as 75 jaar bestaan. Oorspronklik is Friesbeeste vanaf Nederland ingevoer en natuurlike bevrugting was in die kudde toegepas. In die laat jare 60 is met KI begin en later jare ook baie embrios gespoel en ingeplant.

DIE MOOIMELK KOEIHOTEL-konsep kom van die wyn- en vrugte-industrieŽ met hulle gedeelde kelders en pakhuise.

SKAAL-VOORDELE lei tot hoŽr produktiwiteit.

RUVOERPRODUKSIE kom van die 326 ha besproeiingslande asook voer aankope van omliggende plase.

Parmalat is ons huidige melk koper.  Met 'n mark vir melk in Gauteng en Port Elizabeth.

HOňR MELKPRYSE kan beding word as gevolg van die groter volume melk by een oplaaipunt. Die Koeihotel focus ook op egalige produksie deur die jaar.

ORANJERIVIERWATER vanaf die Gariepdam maak die voervoorsiening baie betroubaar.  Dit verlaag die risiko van droogte drasties.

 
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons |  | TeelprogrammeGenetiese Verbeteringsbeleid | Voedings Programme | Ekonomie | Siekte Voorkomings Programme | Bemarking van Diere en Produkte |Uithourit Perdesport
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0