Bemarking van Diere

Bemarking van melk en beesvleis is die sleutelfaktore in die finansile resultate van die melkerybedryf.

 

  Beesvleis

Enige melkboerdery sal altyd uitskot koeie h om as slagvee te verkoop. Soms word koeie beseer en dan moet hulle noodwendig geslag word. Dis n groot voordeel as die gereelde koper van uitskot koeie ook die nood slag-koeie teen n verminderde prys kan koop.  Die Mooimelk Koeihotel bemark al sy slagvee deur Austen Evans op Somerset Oos.
 

  Bulkalwers

n Melkkudde sal altyd sit met ongeveer 50% bulkalwers uit die nageslag wat gebore word. Hierdie kalwers is tans (Oktober 2011) R300 werd wanneer hulle 1 week oud is.

 1. Die melkboerdery kan besluit om die kalwers self groot te maak maar ons by die Koeihotel, het daarteen besluit en verkoop die bulkalwers aan gereelde kopers wat dan die Kalwers grootmaak.

 2. Daar is n groot aanvraag na bulkalwers want hulle kan verkoop word aan mense wat hulle grootmaak totdat hulle groot genoeg is om weer aan voerkrale te verkoop

  Verse

Wanneer n melkery tot volle kapasiteit gegroei het, word die surplus nageslag verkoop. Daarom is dit belangrik om ho kwaliteit diere te teel deur gebruik te maak van die beste genetiese materiaal wat jy kan bekostig. n Behoorlike rekord van elke koei is ook belangrik. As al hierdie inligting beskikbaar is en die verse wat te koop aangebied word lyk goed, sal n goeie prys behaal word.
By die KOEIHOTEL verkies ons egter om liewer streng te klas en ouer en onproduktiewe koeie uit te skot.
 

  Seisoen

Tydsberekening in bemarking is baie belangrik om die beste pryse te haal. Melk vloei in die RSA het n duidelike patroon elke jaar gedurende herfs en winter lewer die koeie omtrent 30% minder melk. Tydens lente en die somer word melkproduksie weer 30% meer. Dit beteken n melkboer moet probeer om die laagste produksiemaande (April, Mei en Junie) te kies om te onderhandel vir n melk kontrak oor die volgende 12 maande. Beesvleispryse het dieselfde patroon. Elke jaar teen laat somer en herfs wil boere al hulle surplus diere verkoop voordat die winter kom. Lentetyd weer wanneer dit begin ren en die gras begin groen word, hou hulle die diere terug.  Dan styg vleispryse omdat die mark ondervoorsien word.

 

Bemarking van Melk Produkte

 Melk

Elke melkboerdery het n mededingende voordeel wat reg bemark moet word. Die volgende faktore is belangrik:

 1. ligging teenoor die verwerkings fabriek hoe nader hoe beter!

 2. ligging teenoor die mark hoe nader hoe beter

 3. ho vaste stowwe in die melk

 4. ho volume by een oplaaipunt verkieslik genoeg om n verbindings tenkwa elke dag vol te maak minstens 30,000 liter per dag!

 5. ho kwaliteit melk lae bakterie telling, lae somatiese sel telling (SST), ho bottervet, ho proteen geen BST-hormone gebruik nie, geen antibiotika in die melk nie

Bemarkings Kanale

In die melkbedryf is dit belangrik om n betroubare melk koper te kies wat jou melk elke maand sal koop en betaal. Omdat melk n bederfbare produk is, kan melkboere die melk nie langer as 48 uur op die plaas hou nie. Daarom het Mooimelk Koeihotel Parmalat gekies as ons melk koper.

Beesvleis is makliker om te bemark want jy kan goed rondkyk vir die beste opsie terwyl die beeste nog gewig aansit. Sodra die beste aanbod vir die uitskot koeie beding is, kan n vragmotor bespreek word om die diere na n spesifieke slagpale te laai.

Ekonomie

Onderhandelinge vir die beste melkprys, kan maklik uitloop op n 5% premie vir die jaar. Op n 15-miljoen liter melk volume wat die Mooimelk Koeihotel per jaar produseer, kan so n premie meer as R2 miljoen oplewer! Daarom moet behoorlike tydsberekening en navorsing gedoen word voordat n bepaalde koper vir die melkery se produk gekies word!

   

Kritieke faktore vir winsgewendheid

 1. Ekonomiese stelsel produseer die maksimum volume met dieselfde vastekoste strukture.

 2. Groei die onderneming se diere getalle groei met 10% per jaar as die uitskot minder as 25% is.

 3. Produksiedoeltreffendheid raak ontslae van enige nie-winsgewende dier of werkswyse.

 4. Produk prys verkoop vir die hoogste prys omdat jy die beste voordele aan die melk koper bied.

 5. Beheer kostes streng maatrels is nodig om dissipline af te dwing wanneer enige artikels vir boerderybedrywighede aangekoop moet word.

 6. Beheer die aantal werkers moenie oorspandeer aan te veel werkers op die plaas nie.

 7. Voeg waarde by moenie met die produksie van voer volstaan nie voer die koeie daarmee. Dan kan jy melk en vleis verkoop wat baie meer werd is as die oorspronklike voer!

 8. Risikobestuur met voorsienings ooreenkomste vir die plaas se produkte, word risiko verminder en word winsgewendheid oor die lang termyn verbeter!

 9. Koei getalle vermeerder as gevolg van goeie diere-bestuur en skep so n geleentheid vir die groei van die onderneming.

Niks motiveer SOOS geld nie

Di metode om personeel aan te spoor tot beter werksprestasie werk baie goed. Personeel is ywerig om die bonusse te verdien en op die manier het die bestuur nog nooit in die afgelope dertig jaar enige ernstige arbeidsprobleme gehad nie.

 

Daaglikse roetine van die melkery

Die personeel komponent op die besproeiingsplaas van Mooimelk Koeihotel bestaan uit 11 bestuurders en 90 werkers. Die geheim van n volhoubare melkery is om die personeel so te bestuur dat hulle elke tweede naweek af is. Daarom het Mooimelk Koeihotel twee melk spanne, twee voer spanne, twee bestuurspanne, twee besproeiing spanne.

 

Al die personeel van die plaas word in twee spanne verdeel. Elke span werk 12-dag weke asof naweke nie bestaan nie. Na 12 dae kry elke persoon sy twee-dag naweek af. Op n melk-en besproeiingsplaas is die werk elke dag dieselfde koeie moet gevoer word, landerye moet besproei word, koeie moet gemelk word ...

Die enigste manier om te verseker dat daar altyd genoeg personeel sal wees om die werk oor naweke en openbare vakansiedae te verrig is om die personeel beter salarisse te betaal as die omliggende plase!

Bonusstelsels speel n groot rol in die motivering van personeel om te kom werk wanneer hulle aan diens is. Die volgende bonusstelsels is in werking by Mooimelk Boerdery plaas in die Oos-Kaap.

Sien die aangehegte voorskrif vir:
MOOIWEI BOERDERY - KHOLISA BONUS - RIGLYNE AAN BESTUURDERS VIR 2011
 
     

     
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons |  | TeelprogrammeGenetiese Verbeteringsbeleid | Voedings Programme | Ekonomie | Siekte Voorkomings Programme | Bemarking van Diere en Produkte |Uithourit Perdesport
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0