Visie & Strategie

 

 VISIE

Om n melkboerdery op te rig met voergeriewe in die middel van n voer-produserende gebied met permanente besproeiing waar genoeg ruvoer en graan geproduseer kan word om n groot getal melkbeeste professioneel en ekonomies te kan voer.

 STRATEGIE

Om koeie saam te voeg en so die vaste koste van die infrastruktuur en arbeid oor n groot getal koeie te versprei - skaalvoordele!

 
 

Bestuurs- en Personeel Inligting

 

DIE BESTUUR pas goeie siekte kontrole toe, byvoorbeeld TB- en CA-vrye kudde en inentings teen enige ander algemene siektes in die area waar die diere aangehou word.

GOEIE GESONDE kalf grootmaak metodes om sterk kalwers as vervangings diere groot te maak.

DIE KOEIE word aangehou in n volvoer kraal stelsel. Die verse word op 3 maande ouderdom na weiplase in die Pasterson omgewing geneem waar hulle uitgroei en dragtig gemaak word.

DIE PLAAS Wynandskraal is 326 ha onder besproeiing uit die Oranje-Visrivierstaat skema met 12 500 kubieke meter toegekende water per hektaar per jaar. Teen n konserwatiewe getal van 3,5 koeie per ha kan die plaas genoeg ruvoer produseer vir nagenoeg 1 140 koeie. Vir die meer diere, word voer van die naburige plase gekoop.

Die gebruik van KI hou die Holsteinkudde aan die verbeter in bouvorm en melk, bottervet en proteen opbrengs. Die verse wat gebore word van enige kudde wat geneties meerderwaardige bulle en semen gebruik, het n groter produksiepotensiaal as byvoorbeeld vyf jaar gelede.

 
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons |  | TeelprogrammeGenetiese Verbeteringsbeleid | Voedings Programme | Ekonomie | Siekte Voorkomings Programme | Bemarking van Diere en Produkte |Uithourit Perdesport
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0