AANDEEL MELKERS

 

Die eienaar behou besit van sy koeie deur ‘n spesifieke oornommerplaatjie. Hulle word op Mooimelk Koeihotel se terrein apart gehou en gevoer. Met hierdie model voorsien die eienaar van die koeie sy eie voer. Hy dra dan die verantwoordelikheid van veroudering en vrektes maar behou die aanteelt van sy koeie. Hy verkoop sy eie melk en betaal ‘n bedrag aan Mooimelk Koeihotel vir die gebruik van sy melk- en voergeriewe. Hierdie model behels baie rekordhouding en administrasie. Dis ‘n keuse met risiko’s aangesien die gasheer geen waarborg voorsien nie.

  • Aparte weikampe vir die koeie van aandeel-melkers.

  • Aandeel-melker se koeie word gemelk.

  • Voer van die aandeel-melker se koeie volgens ooreenkoms.

  • Voorsien arbeid en toerusting vir die voer van die koeie.

  • Gesamentlike bemarking van melk om premiumpryse te beding.

  • Gesamentlike bedingingsmag.

  • Kalwers word versorg tot op drie maande.

  • Basiese rekordhouding en maandelikse verslag aan aandeel-melkers

 
 

Dienste

 

In hierdie model boer die eienaar van die koeie vir wins of verlies - hy is afhanklik van die melkprys en al die skommelinge van die voerpryse toe hy die keuse gemaak het. Die vergoedingstruktuur vir dienste gelewer deur Mooimelk Koeihotel sal kosteverwant wees en word tans bereken teen R6,50 per koei per dag. Die gasheer en mentor van hierdie projek sal die gelde sowel as die paaiement wat aan die bank verskuldig is, aftrek. Afhangende van ander produksiekoste, sal die wins of verlies aan die eienaar van die koeie beteken word.

 
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons |  | TeelprogrammeGenetiese Verbeteringsbeleid | Voedings Programme | Ekonomie | Siekte Voorkomings Programme | Bemarking van Diere en Produkte |Uithourit Perdesport
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0