Die ekonomie van melkboerdery wentel om die volgende faktore:

 
  1. Melkproduksie per koei in n TMR(Volvoer)-sisteem kan die produksie per koei n beduidende effek op die ekonomie van die melkboerdery h. Met die wet van dalende meer opbrengste in gedagte, moet n mens voer vir optimale produksie, nie maksimum produksie nie. Die geheim is dus om die regte voer vir die regte koeie te gee!

  2. Volume het die grootste uitwerking op vaste koste aangesien meeste van die infrastruktuur, bestuur en toerusting reeds daargestel is. Dit maak dus ekonomiese sin om soveel koeie as moontlik by dieselfde melkery te melk. Deur seker te maak dat die koeie gereeld kalf, word die dae in melk (DIM) verkort sodat koeie meer melk kan produseer - omdat hulle "vars in melk is".

  3. Koste van voer voer wat self geproduseer word, kos sowat 60% van die prys van aangekoopte voer ... die kwaliteit kan ook beter beheer word. Dis daarom selfs beter om grond by te huur en jou eie voer aan te plant ... om aan te koop kos 40% meer!

  4. Konsentraat koste kommersile rantsoene kan minstens 10%-15% meer per ton kos, vergeleke met grootmaat-aankope en die meng van jou eie rantsoene. Die enigste belangrike voorbehoud is dat die formule van die rantsoen professioneel gedoen moet word.

  5. Melkpryse per liter n 10-sent per liter verskil in die melkprys kan n miljoen Rand per jaar verskil maak aan die inkomste van n melkboer wat 10-miljoen liter per jaar produseer. Deur gebruik te maak van die bedingingsmag van groot volumes melk van een melkery, kan n baie beter prys onderhandel word.

  6. Verkope van uitskotkoeie die kondisie van uitskotkoeie het n groot invloed op die verkoopprys en dus die inkomste van die koeie.  Die volvoerstelsel verseker dat die kudde in baie goeie kondisie is!

     
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons |  | TeelprogrammeGenetiese Verbeteringsbeleid | Voedings Programme | Ekonomie | Siekte Voorkomings Programme | Bemarking van Diere en Produkte |Uithourit Perdesport
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0