RISIKO EN SEKURITEIT IN DIE PROJEK

 

As die Belegger nie 'n geskikte koper kan kry nie, onderneem Mooimelk Koeihotel om die diere van die Belegger te koop teen minstens dieselfde waarde as by die begin van die beleggingstydperk.

  • Die belegger bly die eienaar van die ooreengekome getal diere wat oorspronklik belê is, die diere self staan dus as sekuriteit vir die belegging.
  • Sou die belegger aan die einde van die termyn die verse wil verkoop, staan dit hom vry om dit teen die beste markprys te verkoop – die huurder geniet egter die “eerste reg van weiering” op die beste skriftelike aanbod vir die diere op daardie stadium.

  • Enige vrektes of siektes is vir die huurder se rekening – hy moet steeds die diere volgens ooreenkoms aan die belegger teruggee.
  • Die kalwers wat uit die belegger se diere gebore word, is die eiendom van die huurder omdat hy uit die aanwas die nodige vervanging van prulle en vrektes moet doen.
  • Die waarde van die verse wat met inflasie groei, verseker dat die belegger teen die nadele van inflasie in teenstelling met ‘n bank belegging verskans word.
  • Die belegger se diere vorm nie deel van die huurder se inventaris nie.
  • By insolvensie of enige vonnis wat teen die huurder geneem sou word, maak dit die belegger geregtig om onmiddelik sy belegging in geld waarde te eis.
  • Daar word ‘n wettige huurkontrak vir die verhuring van beeste opgetrek. Die kontrak is bindend en bevestig die eienaarskap van die diere.
  • Indien die Mooimelk Koeihotel projek vir einge rede gestaak word, sal die belegger se verse teen markverwante pryse op daardie stadium aan hom uitbtaal word.
 
 

Tuisblad | Agtergrond | Bestuur | Belegging | Risiko & Sekuriteit | Deelnemers | Publikasie | Kontak Ons
 


This website designed and maintained by GSD Potch - The WEB people...  -
www.gsdpotch.com

 

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ of Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0